Kon-Tiki's balloons

Discover some of the historic Kon-Tiki Globe, a nostalgic look at the most iconic balloons.
KONTIKI I - The Red
KONTIKI I - The Red
Globus publicitari - Catalunya Turisme
Globus publicitari - Catalunya Turisme
KONTIKI II - The Blue
KONTIKI II - The Blue

KONTIKI III - Mamanbebé
KONTIKI III - Mamanbebé
KONTIKI IV - VOLRAS
KONTIKI IV - VOLRAS
KON TIKI V
KON TIKI V

KONTIKI VI - IGUALADA's BALLOON
KONTIKI VI - IGUALADA's BALLOON
KONTIKI VII - NATWEST
KONTIKI VII - NATWEST
KONTIKI VIII - TENERIFE
KONTIKI VIII - TENERIFE

KONTIKI IX - LA BÈSTIA
KONTIKI IX - LA BÈSTIA
KONTIKI X - RETEVISION
KONTIKI X - RETEVISION
KON·TIKI XI - FENDA
KON·TIKI XI - FENDA